Råd og tips til fysiske og digitale speideraktiviteter fra Norges speiderforbund

Speidere

Det er gitt grønt lys for en forsiktig oppstart av fysiske speidermøter og speiderturer igjen, om enn i begrenset omfang. Det er en god nyhet!

Kjære speiderleder

Små og store speidere har savnet aktivitetene og det sosiale gjennom våren, selv om mange har drevet med speideraktiviteter hjemme og har møttes via skjerm, takket være en imponerende innsats fra gruppene.

Når vi nå har mulighet til å møtes igjen, er forutsetningen at vi følger de retningslinjene som gjelder for smittevern, både nasjonale og lokale.
Hver enkelts bidrag for å begrense spredningen av koronasmitten er fortsatt svært viktig. I tillegg til å åpne opp for fysiske møter vil det fortsatt være aktuelt å gjennomføre en del digitale aktiviteter.

Vi har utarbeidet råd og forslag som skal være en støtte for speiderledere i ukene og kanskje månedene framover. Disse vil bli justert ved behov, og slike justeringer vil vi informere om på speiding.no og gjennom e-post til grupper, kretser og korps.

Både speidere, foresatte og speiderledere skal oppleve at speideren er et trygt sted å være. Rådene, sammen med gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer, er utgangspunktet for at det som handler om smittevern blir ivaretatt.
Diskuter mulige måter å løse det på i gruppa, og snakk gjerne med speiderne om hva de kan tenke seg å gjøre. Husk at ingen speidergruppe er pålagt å starte opp med mer aktivitet enn lederne mener det er ressurser til for å kunne overholde bestemmelsene for smittevern.

Har dere spørsmål, ta kontakt med forbundskontoret ved å sende en e-post til nsf@speiding.no.

Her finner dere innholdet fordelt på temaene; “Fysiske møter”, “Digitale møter”, “Spesielle hensyn” og “Informasjon til foreldre”. Alle rådene og tipsene ligger i nedlastbare pdf`er til høyre på denne siden.

Lykke til!

Tekst: NSF, Foto: Thomas Markento Andresen