Nye retningslinjer fra FHI fra 7. mai

Alltid beredt

I følge retningslinjene fra Folkehelseinstituttet åpnes det for at man fra 7. mai kan ha arrangementer med inntil 50 personer. Det vil dermed være enklere å avholde ledermøter og gruppearrangement med opp til 50 personer til stede.

Retningslinjer om å holde avstand, ikke dele utstyr og å følge gjeldende smittevernregler gjelder fortsatt. Det skal være en ansvarlig leder på alle slike større arrangementer. 

Speiderne må holde avstand på en meter til hverandre og man skal bruke eget utstyr. Det skal logges hvem som er tilstede i hvilke patruljer for eventuell smittesporing. Vi anbefaler fortsatt at man møtes patruljevis, og at medlemmene i patruljen holder en meters avstand til hverandre. Patruljene bør holde minimum to meters avstand seg imellom. Slik kan man unngå at hele troppen må gå i karantene om det påvises smitte i en patrulje. Det betyr at man kan arrangere troppsmøter etter 7. mai der man samler hele troppen så lenge disse rådene følges. Vi oppfordrer dere fremdeles til å være utendørs.

Mange barn og unge har lite sosial kontakt i denne perioden, og vi bør alle være med på å ta ansvar for å inkludere dem. Vi oppfordrer dere til å fortsette med aktivitet i speidergruppene, og til å opprettholde aktivitet hele våren og frem til skoleslutt, så lenge det lar seg gjøre. 

Speidergruppene må være bevisste på at ikke alle kan delta i fysiske speidermøter fordi de er i en risikogruppe. Ta ekstra hensyn i tiden framover, slik at de som ikke kan møtes fysisk også blir inkludert og fulgt opp.

Vi vil komme med en oppdatering når det gjelder både gjennomføring av leire og større arrangement så snart det kommer oppdaterte retningslinjer fra helsemyndighetene.

Tekst: NSF