Barne- og ungdomsaktiviteter er ikke stengt ned!

på tur i skog og mark med sekk

Til alle gruppeledere! Barne- og ungdomsaktiviteter er ikke stengt ned. Mange er kanskje usikre i forhold til speidermøtene fremover, så vi vil her komme med noen råd som andre kretser også har gått ut med. Samfunnet ønsker at vi fortsetter med kjerneaktiviteten vår og samle barn og ungdom til speideraktivitet hver uke! For mange barn og unge er fritidsaktivitet svært viktig – her har vi et samfunnsansvar. “Det er viktig at barn- og unge beholder noen av sine arenaer når mye annet stenger ned”, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Generelle råd:

  1. Vi fortsetter med speidermøter – fortrinnsvis ute
  2. Vi har unntak fra 1 meters regelen, men legger opp til mest mulig aktivitet som begrenser smitterisiko.
  3. Vi har aktiviteter for hver enkelt enhet – ikke flere enheter sammen. Patruljearbeid gir alltid best speiding!
  4. Vi begrenser turaktivitet til dagsturer – hvis overnatting så skjer dette ute!

Husk ellers at dere må ha navnelister i 10 dager på alle som har deltatt på speideraktiviteter.
Lykke til med planlegging og gjennomføring av speideraktivitetene fremover!