Råd for organiserte fritidsaktiviteter

Her finner du råd og veiledning om organiserte fritidsaktiviteter, deriblant speideren. Rådene må tilpasses lokale forhold, og det er forening/arrangør som er ansvarlig for å tilrettelegge for at smittevernanbefalingene kan følges og for at aktiviteten kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Les mer her!