Nye regler rundt speiderleir i sommer!

Speidere på portal

18. mai kom det en oppdatert veileder for fritidsaktiviteter for barn og unge og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet. Nå er endelig sommerleirer tatt med i hva som omtales! Her defineres sommerleir som en fritidsaktivitet og ikke som et arrangement (med noen unntak). Slik vi leser dette så passer dette speiderleirer godt og at leirene nå skal defineres som fritidsaktivitet og ikke arrangement. Det er en positivt nyhet.

For å sikre at leiren skal være innenfor definisjonen av fritidsaktivitet er det viktig å redusere nærkontakt mellom speidere fra ulike tropper. Å møtes som vi gjør ellers i samfunnet er greit, men unngå å arrangere fotballcup, volleyballcup og andre aktiviteter der en legger opp til nærkontakt mellom speidere fra ulike tropper. Ved leirbål så må hver tropp sitte samlet og det skal være 2 m avstand mellom troppene. Anbefaler her at dere merker opp områdene hvor hver tropp skal sitte.

Det åpnes nå for opp for leirer med størrelse på inntil 200 deltagere og det kan være deltagere fra flere enn 1 kommune. Her opereres det med grenser som krets og region så det er ikke presist definert. Her må dere bruke skjønn. Noen idrettsregioner er mye større enn de kretser vi operere med i Speidern. Anbefaler her at dere også ser på smittesituasjonen i kommunen til de ulike speidergruppene. Nasjonale arrangementer er det foreløpig ikke åpning for.

Et viktig element i denne veilederen er størrelsen på tropper. Det anbefales maksimalt ca 20 stk per tropp. Dvs. er dere 23 stk i troppen og har litt knapt med lederressurser så går det fint å gjennomføre som 1 tropp så sant smittetrykket i deres kommune ikke er høyt. Men er dere 30 anbefales det at troppen deles i 2 tun der matlaging, soving etc. gjøres i hvert sitt tun. Skal en da gjøre aktiviteter felles i hel tropp skal det være 2m avstand mellom de 2 tunene og en bør også begrense besøk mellom tun på samme måte som en bør begrense dette mellom ulike tropper.

For besøk i leir (f.eks foreldre og småspeidere) er reglene nå tydelige på at det bør unngås denne sommeren.

Her er noen nyttige lenker hvis dere ønsker å se mer av bakgrunnen:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-for-musikkovelser-og-andre-organiserte-kulturaktiviteter/#aktiviteter-for-barn-og-unge-av-lengre-varighet

https://www.fhi.no/contentassets/a6702d6028ac4bfcbecec9a5ecfe4adc/2021-05-14-risikovurdering-ved-aktiviteter-for-barn-og-unge-av-lengre-varighet.pdf