Vi ønsker alle en God Jul og et Godt Nyttår!

Speideråret 2022 nærmer seg slutten og endelig kan vi se tilbake på et vanlig år med mye aktivitet. Hyggelig at alle kunne møtes på Ridderturneringen og Kretskonkurransen. Takk for bidragene for at alle som vil oppleve friluftsliv og fellesskap. 2023 gir nye muligheter til både turer og arrangementer i gruppen og i kretsen. Hva blir ditt høydepunkt? Vi håper at regionleiren Hvam 1323 vil stå igjen som et godt minne og gi inspirasjon til videre arbeid.

Vi ønsker alle en God Jul og et Godt Nyttår!

Mange hilsener i fra Kretsstyret