Julehilsen fra kretsstyret!

Julen nærmer seg og slutten av speideråret 2023 er snart her.

Fanget du det gode øyeblikket? Da ulvungen mestret overnattingsturen for første gang eller da speiderne oppdaget gleden på ukjente stier. Du har vært med på å gi alle speiderne i Oslo et minnerikt år. Alle bidrag er viktige. Enten du er leder i tropp eller du er den utstyrsansvarlige i gruppen. Speidergruppene er tannhjul av ulik størrelse og ønsker, men sammen er vi Oslospeiderne.

Kretsarrangementene er limet i kretsen og vi oppfordrer alle til å se mulighetene disse gir. Det kan være å samarbeide med nabogruppen for å få til noe, eller møte andre som har andre ideer enn en selv.

Vi håper mulighetene blinker for deg i 2024. Hva kan vi få til og hvorledes gjør vi det for å få flere til å glede seg ute i naturen med store og små speidere.

Kretsstyret ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!