17. Oslo Kampianerne

Speiderne på Kampen har lange tradisjoner på Tøyen da de feiret 100 årjubileum i 2019!
Gruppen har møter i Kampen bydelshus og i Kampen park på Tøyen, og er på ulike turer året rundt.

For å sikre en viss progresjon i fritidstilbudet, er gruppen organisert i ulike aldersblanda enheter. Læring skjer innenfor fire programområder: Vennskap, samfunnsengasjement, praktisk viten og friluftsliv, med et formål om å utvikle medlemmene til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Det er viktig  at læring skal skje gjennom varierte aktiviteter i team, med fokuset på det å utforske, leke og ha det moro.

De ulike enhetene utvikler halvårsplaner i samarbeid med speiderne , hvor vi besøker hytten minst to ganger i året, deltar på aktiviteter med andre speidergrupper lokalt, og internasjonalt for de eldste. Vi drar ofte på tur, da med ulikt tilbud for de ulike aldersgruppene.


Foreldremedvirkning;
Det viktigste dere kan gjøre er å vise interesse og støtte opp under eget barn og unges utvikling, og kan vis dette ved å bidra etter evne, tid og interesser. Ledere og speidere vil trenge folk til å kjøre, bidra på fester, dugnader og annet. Dere melder dere selv, da alle lederne er med på frivillig basis.

Korte glimt fra møter i de ulike enhetene;
 Flokken; (2.-4 klasse) var på solobservatoriet en helg med masse gøy og læring. På dagen hadde de foredrag og pauser i hinderløype, og om kvelden hadde det felles leirbål med 1. Kolbotn speidergruppe.
 Troppen; (5.-10 klasse) speider med lederansvar i de ulike patruljene, hadde er eget møte med fokus på det å  samarbeide og utvikle seg. Troppen har også vært på tur.
 Rovere; (16 år – 26 år) hadde en spill-kveld med kakao, boller og planlegging.

Medlemskap;
Det koster litt over 1 000 kr. i året for å være medlem hos oss, og ca. 500 kr for kun høsthalvåret. Kontingenten dekke deler av utgiftene til turer, leiropphold, forsikring, medlemsblad m.m.

Om man er litt usikker på om speidern er noe for deg eller ditt barn lar vi dere få prøve dere noen ganger i speideren, type tre til fire ganger, så dere få sett. 

Det er bare å ta kontakt og bli med på eventyrene!

Informasjon

Møtested:Kampens park eller i Kampen menighetshus i Normannsgate 55
Møtetidspunkt:Flokken: Tirsdager kl 18:00 til kl 19:30
Troppen: Tirsdager kl 18:00 til kl 19:30
Roverlaget: Tirsdager kl 19:30 til kl 21:00
Hvilken aldersgruppe
tar gruppen inn?
Småspeidere – Flokken: 2-4 klasse
Speidere – Troppen: 5-10 klasse
Rovere: Fra 16 år og oppover
Ledere: Fra 16 år og oppover
Venteliste? 
Kontaktperson:Michael Heeremans
Epostaddresse:michael.heeremans@gmail.com
Hjemmeside:https://www.kampianerne.org/
Facebook:https://www.facebook.com/groups/372399039442356/
Har gruppen hytte? Ja, i Lillomarka med tilfallende gapahuk og kanoer.

Send epost til 17. Oslo Kampianerne

Møtested: Hagegata 56
Møtetidspunkt: Flokken: Tirsdager kl 18:00 til kl 19:30
Troppen: Onsdager kl 18:00 til kl 19:30
Roverlaget: Onsdager kl 19:30 til kl 21:00
Kontaktperson: Siri Derouiche
Mobil: 950 72 767
Epostaddresse: sirihd@hotmail.com
Hjemmeside: http://www.kampianerne.org/