7. Oslo Kanaljene speidergruppe

7.Oslo Kanaljene er byens største speidergruppe med omtrent 150 medlemmer, vårt mål er å tilby medlemmene våre minimum 6 turer i året i flokken eller våre to tropper.

Speidergruppen har møter i kjelleren i Tonsen kirke og på Isdammen, samt utemøter i nærområdet. Møtene er hver tirsdag kl 1800. Gruppen har egen speiderhytte i Nordmarka.

Ulvungene er de yngste, også kalt småspeidere. De går i en enhet kalt flokken. Flokken består av omtrent 35 jenter og gutter i 3.- og 4. klasse. I flokken er det læring og lek kombinert med utemøter og en overnattingstur i måneden.

Fra 5-10 klasse er man speider i troppen. Troppen er delt i to med tilsammen omtrent 60 medlemmer. De reiser på helgeturer med overnatting både inne og ute. Hvert år arrangeres 1 ukes sommertur, ofte med kano. I troppen er det mer selvstendighet, og det er fokus på at speiderne erverver kunnskap slik at en etter hvert blir i stand til å klare seg selv på tur.

7. Oslo Kanalje har fokus på friluftsliv, læring og utvikling for unge, eventyrlyst og utfordringer i trygge omgivelser. Vi tilbyr møter med ulikt og kreativt innhold, småturer og helgeturer samt sommerturer. Vi har i tillegg Nyttårsturen som er i romjulen der vi er med på å skape et ekstraordinært opplegg som alle gleder seg til gjennom hele året. 

Vi har også Kjedefesten der vi har juleavsluttning med underholdning for hele familien, besteforeldre og de man ellers måtte ønske å invitere! 

Alle lederne er med på frivillig basis og betaler medlemskontingent på lik linje med speiderne. Vi har informasjonsmøter for foreldrene vanligvis en gang i halvåret.

7. Oslo Kanalje ønsker at akkurat du skal bli speider hos oss! 
NB! Vi har ventelister på enkelte årskull

Informasjon

Møtested:Kjelleren på Tonsen kirke, Traverveien 16
Møtetidspunkt:Tirsdager 18:00 – 20:00
Hvilken aldersgruppe
tar gruppen inn?
Småspeidere – Flokken (3-4 klasse)
Speidere – Stifinnere og Vandrere (5-10 klasse)
Ledere (fra 16 år og opp)
Venteliste?Ja, fyll inn skjemaet for å bli satt på venteliste
http://7oslo.no/venteliste.php 
Kontaktperson:Michelle H. Rudolph
Epostaddresse:michelle.rudolph12@hotmail.com
Hjemmeside:http://www.7oslo.no/
Facebook:https://www.facebook.com/7oslo/
Har gruppen hytte?Ja, gruppen har hytte i Nordmarka. Den leies dessverre ikke ut da gruppen benytter seg av den til egne turer

Send epost til 7. Oslo Kanaljene speidergruppe

Møtested: Kjelleren på Tonsen kirke, Traverveien 16
Møtetidspunkt: Tirsdager 18:00 - 20:00
Kontaktperson: Per Olav Kolberg
Mobil: 938 78 727
Epostaddresse: perk@nitschke.no
Hjemmeside: http://7oslo.no/