Bøler speidergruppe

Bøler soeidergruppe er en gruppe med om lag 100 medlemmer fordelt på flokk, tropp og roverlag.
 
Vi møtes på Speiderhuset vårt som ligger på Haraløkka ( tidligere Haraløkka barnepark) rett ved parkeringsplassen.
 
Flokken, som er de yngste speiderne, også kalt småspeidere, møtes tirsdager kl.18.00. Flokken består av om lag 40 jenter og gutter i alderen 2-4 klasse. I flokken er det både læring og lek, og det arrangeres mellom 4 og 5 turer i året med ulikt fokus.
De fleste møtene er ute i nærmiljøet og friluftsliv er hovedfokus både på møter og turer.
 
Troppen består av speidere fra 5-10 klasse, der man er inndelt i patruljer. I troppen er også hovedfokus friluftsliv og i tillegg til ukentlige møter på mandager, arrangeres det ca. 1 helgetur i måneden.
Troppen reiser hvert år på 1 ukes sommerleir og hvert 6. år arrangeres det en utenlandsleir.
I troppen er det mer selvstendighet og det er fokus på at speiderne erverver kunnskap slik at de etter hvert skal kunne reise på tur på egenhånd.
 
Bøler Speidergruppe har også et roverlag som består av speidere over 16 år. Disse deltar på en del troppsarrangementer, i tillegg til at de har egen turer kun for roverne. Roverne deltar også på leir enten sammen med troppen eller på egen roverleire arrangert kun for rovere.
 

Vi har også noen fellesarrangementer for hele gruppen, slik som Skidag, Bølerspeidernes dag og Høstfest.

Bølerspeidernes dag er en åpen dag, der familier, barn og unge i nærmiljøet kan prøve å være speider for en dag og arrangeres årlig på Bråten ved Nøklevann en søndag i  august/september.

Bøler har også kanoer som benyttes både på leir og turer/ møter.

Send oss en mail og bli med oss på våre eventyr!

Informasjon

Møtested:

Haraløkka (tidligere Hareløkka Barnepark) Tveteråsen barnehage – fritidsgruppa

Møtetidspunkt:Flokk: Tirsdager 18:00 – 19:30
Tropp: Mandager 18:30 – 20:00
Hvilken aldersgruppe
tar gruppen inn?

Småspeider – Flokken: 2-4 klasse

Storspeidere – Troppen: 5-10 klasse

Rovere: Fra 16 år til 26 år

Ledere: fra år og opp

Venteliste?Ja, i noen årsklasser. Ta kontakt for mer informasjon
Kontaktperson:Marius H. Andersen
E-post leder:gruppeleder@boler.speiding.no
E-post tropp:troppen@boler.speiding.no
E-post flokk:pinhanse@online.no
Hjemmeside:http://boler.speiding.no
Facebook:http://www.facebook.com/bolerspg/
Har gruppen hytte?Ja, Bøler speidergruppe disponerer Bysetra som eies av Oslo kommune, bymiljøetaten. Hytten leies ut, se hjemmesiden for informasjon.

Send epost til
Bøler speidergruppe

Møtested: Haraløkka Barnepark
I skogholt mellom P-plass og idrettsanlegg.
Møtetidspunkt: Flokk: Tirsdager 18:00.
Tropp: Mandager 18:30.
Kontaktperson: Kjetil Willander
Telefon: 22 27 92 52
Mobil: 91 56 33 39
Epostaddresse: kwilland@online.no
Hjemmeside: http://www.bspg.no/