Tåsenspeiderne

Tåsen speidergruppe har ca. 50 medlemmer. Flokken er for 2.-4. klasse og troppen er for 5.-10. klasse. Roverlaget er fra 16 år og oppover. Enhetene består av både gutter og jenter. Speiderne er stort sett fra skolene Tåsen, Berg, Ullevål, Korsvoll og Nordberg.

Speidergruppen har ukentlige møter for alle enhetene i menighetshuset i Bakkehaugen kirke, eller utendørs i nærområdet, hver onsdag fra kl. 1800 til kl. 1930. Første onsdag hver måned har flokken og troppen turmøte med start og slutt på Sognsvann T-banestasjon.

Vi vektlegger friluftsliv, læring, lek, utfordringer og utvikling i trygge omgivelser. I flokken med småspeidere er det fokus på lek med læring, både innendørs og utendørs. I troppen er det mer selvstendighet, men fortsatt en del lek, og det er fokus på at speiderne erverver kunnskap slik at man etter hvert blir i stand til å klare seg selv på tur.

Flokken består av både gutter og jenter som har felles flokkmøter. Troppen er delt i patruljer som ledes av de eldste og/eller mest erfarne speiderne. Vi har rene gutte- og jentepatruljer, men vi har felles troppsmøter og parallelle patruljemøter. Patruljeførerne og patruljeassistentene utgjør sammen med troppslederne førerpatruljen.

Troppen har flere overnattingsturer i semesteret blant annet til gruppens hytte i Nordmarka. Vi har et mål om at troppen skal ha én overnattingstur i måneden. Flokken har flere dagsturer og én overnattingstur (ikke de yngste) i semesteret. På vårsemesteret er det felles gruppetur til Blåhaug.

Alle lederne er med på frivillig basis og betaler medlemskontingent på lik linje med speiderne. Vi forsøker å ha informasjonsmøte for foreldrene 1-2 ganger i året.

Vi er en stor speidergruppe, men har fortsatt plass til flere medlemmer!

Informasjon

Møtested:Menighetshuset Bakkehaugen kirke,
Carl Grøndahls vei 27
Møtetidspunkt:Onsdag 18:00 – 19:30
Hvilken aldersgruppe
tar gruppen inn?

Småspeidere: 2-4 klasse
Speidere: 5-10 klasse
Rovere: Fra 16 år og oppover
Ledere: Fra 16 år og oppover

Venteliste?Nei
Kontaktperson:Jan-Erik Kihlgren
Epostaddresse:taasen.speidergruppe@gmail.com
Hjemmeside:http://sites.google.com/site/taasenspeidergruppe/
Facebook:https://www.facebook.com/taasenspeider/
Har gruppen hytte?Ja, gruppen har hytte i Nordmarka. Hytta leies ikke ut da gruppen benytter hytta til egne turer.

Send epost til

Tåsen speidergruppe

Møtested: Menighetshuset Bakkehaugen kirke,
Carl Grøndahls vei 27
Møtetidspunkt: Onsdager 18:00 – 19:30
Kontaktperson: Jan-Erik Kihlgren
Mobil: 934 49 087