Ullern speidergruppe

Nye medlemmer kan kontakte Andre Asbjørnsen (andre.asbjornsen@gmail.com).

Informasjon

Møtested: Sponhoggbakken 3
Møtetidspunkt: Flokk: Tirsdager 18:00 – 19:30Tropp: Torsdager 19:00 – 20:30
Hvilken aldersgruppetar gruppen inn?
Venteliste?
Kontaktperson: Andre Asbjørnsen
Epostaddresse: andre.asbjornsen@gmail.com
Hjemmeside: http://sites.google.com/site/taasenspeidergruppe/
Facebook:
Har gruppen hytte? Ja

Send epost til
Ullern speidergruppe

Møtested: Sponhoggbakken 3
Møtetidspunkt: Flokk: Tirsdager 18:00 – 19:30
Tropp: Tirsdager 19:00 – 20:30
Kontaktperson: Ingrid Haugland
Epostaddresse: ingrid12haugland@gmail.com