Kretskontoret

Kretskontoret har 1 ansatt; kretssekretær i 50% stilling, Anne Catrine Asak. 

Kontortid er mandag, tirsdag og torsdag 09:00-15:00. E-post og telefon besvares i dette tidsrommet. Ved hastebeskjeder kan det legges igjen beskjed på telefonsvar slik at vi kan kontakte dere så fort som mulig. Telefon og mail vil sjekkes utenom åpningstidene.

Kretssekretærens oppgave er å følge opp grupper og enkeltpersoner, svare på henvendelser på e-post/telefon, følge opp hjemmeside. I tillegg er kretssekretæren med på alle kretsstyremøter. Sekretæren forbereder og følger opp saker, tar seg av økonomi/regnskap og andre administrasjonsoppgaver. Kretssekretær er også behjelpelig ved større arrangementer/kretsarrangementer. Ta kontakt med kretskontor eller kretsstyre hvis du har spørsmål. 

E-post:
Kontoret: kontor@oslospeiderne.no
Kretsleder: leder@oslospeiderne.no
Styret: styret@oslospeiderne.no

Tlf.: 930 40 683

Postadresse: Oslospeiderne av Norges Speiderforbund, Postboks 6927, St Olavs plass, 0130 Oslo