Roverlag (rovere)

Roveralder i Norges speiderforbund er 16-25 år.

Rovering handler om samarbeid, ansvar og egenutvikling, og roverprogrammet skal være en hjelp til å oppnå dette. Grip fatt i det! Bruk de aktivitetene du finner her i Speiderbasen eller finn på egne. Nesten alle, både tenkelige og utenkelige, aktiviteter vil på en eller annen måte passe inn i programmet.

Hensikten med speiderprogrammet for rovere og roversidene her er å gi noen pekepinner på hva rovere kan gjøre, og hvordan de kan gjøre det, og prøve å forklare de forskjellige måtene å drive roverarbeidet på.

Mål med arbeidet

Gjennom arbeidet med roverprogrammet skal du:

 • Ta ansvar for egen utvikling
 • Gis mulighet til å realisere egne ønsker og drømmer
 • Utvikle forståelse for friluftslivets kvaliteter i forhold til samfunnet
 • Være en ressurs for lokalsamfunnet
 • Oppleve samarbeid og vennskap på tvers av landegrenser og kultur
 • Utvikle evnen til å dele og formidle personlige tanker angående religiøse spørsmål på en måte som ikke virker støtende på andre.
 • Få trening i å definere egne prosjekter og gjennomføre dem. 

  
Hvordan kan man nå disse målene?

 • Ta ansvar for egen utvikling
  For eksempel: Roverlaget utformer sitt eget program og styrer seg selv uten voksne ledere. 
 • Gis mulighet til å realisere egne ønsker og drømmer 
  For eksempel: Roverlaget jobber med prosjekter som baserer seg på egne medlemmers ønsker og drømmer.
 • Utvikle forståelse for friluftslivets kvaliteter i forhold til samfunnet 
  For eksempel: Roverlaget driver aktivt friluftsliv, men forsøker også å sette seg inn i hvorfor vi driver med friluftsliv. Hvorfor er friluftsliv en positiv aktivitet sett i et samfunnsperspektiv? Driver vi friluftsliv kun for vår egen del?
 • Være en ressurs for lokalsamfunnet 
  For eksempel: Roverne bidrar der det trengs; i troppen, på speiderhytta, på skolen, hjemme og ellers i lokalsamfunnet 
 • Oppleve samarbeid og vennskap på tvers av landegrenser og kultur 
  For eksempel: Delta på internasjonale speiderarrangementer
 • Utvikle evnen til å dele og formidle personlige tanker angående religiøse spørsmål på en måte som ikke virker støtende på andre
  For eksempel: Diskutere på et rovermøte om livssyn og religion.
 • Få trening i å definere egne prosjekter og gjennomføre dem
  For eksempel: Roverne velger selv sine prosjekter

Du må selv ta et aktivt ansvar for å oppleve rovering på godt og vondt. Vær aktiv. Dra på roverarrangementer i inn og utland. Treff andre rovere. Gjør prosjekter og fullfør drømmer. Det er faktisk det som er rovering. Roverprogrammet er ikke annet enn en pekepinn på de mange mulighetene som finnes innenfor rovering. Samtidig vil det meste av det du klarer å finne på passe inn i roverprogrammet på en eller annen måte.

Les mer om å være rovering her.