Storspeiderne -Troppen “Stifinnere og Vandrere”

Speiderne som går i 5 – 10 klasse kalles Storspeiderne eller Troppen. Det er her speiderne utvikler seg videre, får mer kunnskap om friluftsliv, utfordringer de kan mestre og nye eventyr. Det å være storspeider skaper minner, livserfaringer og vennskap for livet!

I Storspeiderne/troppen driver man med ulike ting. Her er det helgeturer på hytter, eventyr slik som fjellklatring og rafting, turer ned Akers elva i kano, haik på leir, ukes leirer, muligheten for å dra på internasjonale leirer, nye merker og utfordringer, nye vennskap og nye arrangementer man kan delta på slik som Kretskonkurrangse og Storarranement som endres fra år til år.

På storspeidern er det også nye ting å oppleve både fordi som er nye speidere, men også for de som har vært Bevere eller småspeidere. Som nevnt over er det nye merker slik som utvikling av førstehjelps merke, bålmerke, hver deg selv – merke, drama, FN, film og foto, GPS, kart og kompass, hinderløype og lek. På speidermøtene er det fokus på ulike aktiviteter. Det kan være å ta et merke eller det å gjøre en aktivitet. Ha trebok-løp eller skattejakt, juleverksted, kanomøte, Halloween møte eller lysløype. Kreativitet er en stor del av speideren og vi er flinke på det.

Selvstendighet og patruljearbeid

I storspeideren er utvikling en stor del av det vi lærer, både gjennom det å være speider, men også som personer. Ansvar gjennom støtte og mestringsfulle utfordringer gjør at speiderne vokser både i høyde og som seg selv gjennom hele denne tiden. 

I storspeiderne er det stort fokus på patruljearbeid. En patrulje er satt sammen av 4-8 barn som sammen er en liten gruppe innad i troppen, patruljen har egne møter i speidertiden, bestemmer hva de vil gjøre, får oppfølging av lederne og kan dra på turer sammen. Dette lærer alle speiderne hvordan man skal samarbeide og det å høre på hverandre. Patruljene kan enten være både jenter og gutter eller hver for seg, dette varierer fra gruppe til gruppe.

Storspeiderne har to inndelinger Stifinnere (5-7 klasse) og Vandrerne (8-10 klasse). Selv om de nærmest alltid er sammen har de ulike merker med merkekrav og kan dra på ulike type turer om de ønsker dette. Det er fint både for at de yngre kan lære av de eldre og at de eldre lærer å hjelpe de som er yngre enn seg. Det gjør også at man skjenner folk i ulik alder både eldre og yngre enn seg, for utfordringer og vennskap som blir sterkt knyttet av dette. 


Finn gruppen som passer dere og bli med på eventyrene!
Liste og kart over alle gruppene  vi har i Oslospeiderne finnes under “Våre grupper”

Dette er noe av det man får ut av å være Storspeider:

Stifinnere:

 • Utvikle praktiske ferdigheter
 • Benytte egne ferdigheter, kunnskaper og kreativitet til å løse nye oppgaver
 • Prøve seg på ledelse
 • Oppleve et aktivt friluftsliv og lære og verdsette det
 • Bli kjent med samfunnet og bli bevisst muligheten til å påvirke det
 • Oppleve samarbeid og vennskap i patruljen
 • Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag
 • Få trening i planlegging og gjennomføring av en større arbeidsoppgave
 • Få trening i å gå hele veien fra idé til ferdig produkt

Vandrere:

 • Ta ansvar for egen læring
 • Få erfaring i ledelse
 • Få mulighet til å strekke egne grenser
 • Utforske nye aktivitetsområder og nye territorier
 • Oppleve et aktivt friluftsliv gjennom alle årstidene
 • Utvikle evnen til å orientere seg i samfunnet og motiveres til engasjement
 • Oppleve samarbeid og vennskap i patruljen
 • Utvikle respekt for andres livssyn og kultur
 • Gis mulighet til å utvikle egne holdninger til kristen tro
 • Få trening i prosjektledelse
 • Få trening i å holde oversikt over et større arbeide
 • Få trening i å finne frem til relevant stoff og orientere seg i samfunnet

Alle aktive speiderledere i Norges Speiderforbund fra 15 år har underskrevet politiattest og taushetserklæring.