Kretskontoret

Kretskontoret har 1 ansatt; kretssekretær i 40% stilling, Heidi A. Madsen. 

Kontortid varierer noe, men er vanligvis mandag 12 – 21 og onsdag 10 – 16. E-post og telefon besvares i dette tidsrommet. 

Kretssekretærens oppgave er å følge opp grupper og enkeltpersoner, svare på henvendelser på e-post/telefon, følge opp hjemmeside. I tillegg er kretssekretæren med på alle kretsstyremøter. Sekretæren forbereder og følger opp saker, tar seg av økonomi/regnskap og andre administrasjonsoppgaver. Kretssekretær er også behjelpelig ved større arrangementer/kretsarrangementer. Ta kontakt med kretskontor eller kretsstyre hvis du har spørsmål. 

E-post: kontor@oslospeiderne.no

Tlf.: 93 04 06 83

Postadresse: Oslospeiderne av Norges Speiderforbund, Postboks 6927, St Olavs plass, 0130 Oslo